Michel Maus

Michel Maus, een ethisch bewogen man.

Michel Maus is een bezig man. En heeft soms duidelijke opinies over fiscale ethiek. Dat demonstreerde hij overvloedig met allerlei mediaoptredens rond de NVA-klacht over het ACW. Was er als de kippen bij om voor de camera les te geven aan zijn studenten over de ACW-perikelen. En liet her en der nogal wat puntige uitspraken noteren. Had een aantal columns in De Tijd. En publiceert die op de website van Everest Law.

Een bloemlezing: “Die vzw Sociaal Engagement was een zuiver fiscaal vehikel. En was bijgevolg dodelijk voor het ACV in het fiscaal debat” (tweet van 10 maart). “Ze hebben alle credibiliteit verloren in het fiscaal debat door hun fiscaal parasietisme ” (Twitter, 24 januari). “ACW fiks belast op nieuwe deal met Belfius. Et alors, ik word ook “fiks” belast op mijn inkomen” twitterde hij op 25 februari. En deed op 14 februari een oproep via twitter aan alle politici om het ACW-dossier niet als een politiek NVA manoeuvre af te schilderen. “Dit is in de eerste plaats een ethisch fiscaal dossier !!! ” . En preciseerde dat hij “momenteel enkel het onethisch handelen veroordeelde”. “Wat het ACW heeft gedaan is ethisch niet goed te praten” stelde hij in het Belang van Limburg op 14 februari. “Zelfs als alles volgens de regels van de wet is verlopen, heb ik zo mijn bedenkingen bij de manier waarop ze proberen de belastingen te drukken” (Het Nieuwsblad, 15 februari).

In De Tijd van 5 februari legde hij in een artikel over de belastingsroute uit dat fiscale gunstregimes niet voor elk bedrijf en elke particulier op dezelfde wijze toegankelijk zijn. “Wie een inkomen uit arbeid heeft, ziet tussen 50 en 60 procent daarvan opgaan in fiscale en parafiscale bijdragen. Wie het geluk heeft om te kunnen leven van interesten en dividenden geniet een vlaktaks van 25 procent.”

In Knack van 13 maart krijgt hij de vraag voorgeschoteld. “Waarom worden zulke management- of eenmansvennootschappen, waarvan alleen bepaalde beroepsklassen kunnen profiteren om belastingen te ontwijken niet gewoon verboden ?. “Maus: Goede vraag. In plaats van ze te verbieden komt de fiscus met zogenaamde antimisbruik-bepalingen tegen te agressieve constructies. Maar wat kan en niet kan blijft onduidelijk. Zo is ons belastingssysteem de afgelopen tien jaar geëvolueerd naar een conflictmodel en staan fiscus en belastingsplichtige steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. ”

“De regering moet beseffen dat fiscaal escapisme slechts kan worden ingeperkt door te voorzien in een redelijke en gelijke belastingsdruk.” Niet alleen lijkt het in het licht van de fiscale rechtvaardigheid ethisch om de bekende fiscale vluchtroutes te barreren, ook is het aangewezen om de belastingsdruk substantieel te herleiden en te nivelleren.”

“Ondernemingen of personen kunnen profiteren van regimes die hen echt op het lijf geschreven zijn. Daar heb ik het moeilijk mee, want zo creëer je een ongelijke belastingsdruk. Dat leidt tot frustraties bij degenen die er niet kunnen van profiteren, wat op zijn beurt leidt tot een negatieve houding tegenover elke vorm van fiscaliteit.” (Michel Maus in Trends, 7 februari).

Michel Maus , bijna erelid van het comite helpderijken

Na het voorlezen van die bloemlezing op onze vergadering was er meteen het voorstel om Michel Maus honoris causa erelid te maken van ons comite. Zo een dapper voorvechter van een meer rechtvaardige fiscaliteit, met hoogstaande moraal, niet te beroerd voor een forse uitspraak en een scherp oordeel voor wie er de fiscale kantjes vanaf loopt.

Bovendien is hij ook voorstander om man en paard te noemen. Op 21 februari twitterde hij immers over het Britse systeem waarbij de fiscus lijsten publiceert met “tax dodgers”, gesnapte grote fraudeurs. “Graag ook in Belgie! We beginnen met de A: AB-Inbev, ACW, Arcelor, …” voegde hij er nog schalks aan toe. Met zo’n tweet kon het in ons comité niet meer mis.

Minuutje, kuchtte er een. Michel Maus is niet enkel docent fiscaal recht aan de VUB, de UA en de U Gent . Hij is ook vennoot bij Everest Law “Ja, en dan” protesteerde een voorstander, “dat meldt hij toch zelf in alle transparantie in de inleiding op zijn columns in De Tijd. Klopt, zei een ander. Everest is een groot advokatenkantoor, met een 20tal advokaten, drie kantoren, en gespecialiseerd in allerlei domeinen waar ondernemingen me te maken krijgen: sociaal recht, fiscaal recht, economisch recht, milieu, …

Ze hebben ook een afdeling gespecialiseerd in regularisatie van fraude. Voor die afdeling kan je op hun website twee van hun gespecialiseerde advokaten per mail contacteren: Stijn De Meulenaer en … Michel Maus. Ze hebben er een apart deel van hun website voor gereserveerd: http://www.fraudeplatform.be/nl/fiscale-regularisatie

Met rekeningen uitpluizen van Everest advocaten kom je niet ver, wist er een. De vennootschap Everest Advocaten G & B heeft nog geen rekening neergelegd.https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbeEtfLXlzMFhLeVU/edit?usp=sharing Pas opgericht in januari 2012, en sluiten hun eerste boekjaar af eind 2013. Daar kunnen we nog een tijdje op wachten. Michel Maus is er bestuurder benoemd sinds 2012 met een mandaat tot juli 2014. Er is ook nog wel de Brusselse tak van deze advokaten associatie, Everest Brussels waar andere advokaten van Everest in opduiken. Daar wel jaarrekeningen, maar geen Maus.

Michel Maus is daarentegen wel zaakvoerder van de bvba Advocaat Michel Maus wist een ander. De statuten vind je hier https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbNmNuUjFscnJKM2M/edit?usp=sharing. Opgericht in 2006, op een adres in Brugge, ook al niet op zijn adres in Destelbergen. Daar is hij benoemd als enig zaakvoerder. Een vennootschap met als doel om het beroep van advocaat uit te oefenen, participaties te verwerven in ondernemingen, het verlenen van juridische en fiscale adviezen, het verwerven van roerende en onroerende goederen als investering en in dit verband verkopen, verhuren, of ter beschikking stellen van deze goederen “zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van advocaat”. En verder het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen zoals het verwerven en beheren van aandelen, aandelenopties, kasbons, afgeleide producten, of andere roerende waarden van welke vorm ook uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.”

Ja, daarvan vinden we wel de jaarrekeningen zei er een van achter haar laptop.https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbVlBJMVVOa2NudXM/edit?usp=sharing Een kapitaal van 476 317 euro hoorden we haar brommen. Waarvan 160 683 euro in gebouwen. En 222 500 euro in geldbeleggingen. Maar wel 295 849 euro schulden gromde een ander die al een pagina verder zat. Dat is relatief, zei de volgende, hij boekte in 2011 een brutomarge van 234286 euro, niet kwaad als bijverdienste naast je professorenwedde. In 2011 een winst van 182 996 euro. En 61 689 belastingen geboekt, zo een xxx procent. Er werd 155 000 euro uitbetaald als vergoeding voor het kapitaal. Aan een belastingstarief van 25 %. Hoezo: “ik word ook fiks belast” ?

Een rekenoefening.

Om het ons met de woorden van Michel Maus zelf af te vragen: “al is het wel volgens de wet, is het ethisch wel goed te praten” ? Is het dat niet wat Michel Maus “fiscaal parasitisme” noemt ? Is dat geen ”fiscale vluchtroute” ? Kan iemand hier mee profiteren en “een ongelijke belastingsdruk creëren” ? Heeft iemand die dat zelf doet “nog wel enige credibiliteit in het debat over een belastingshervorming” ?

Laat ons misschien eens het belastingstarief van drie professoren vergelijken, stelde er een voor, Michel moet toch ook een oefening hebben voor zijn studenten in zijn lessen. Laten we hem zo wat helpen.

Laat ons bijvoorbeeld drie proffen fiscaal recht nemen die alle drie wat bijklussen. Want met een wedde van 7500 bruto voor een voltijdse aanstelling als professor heb je behoefte om wat bij te klussen. Zeker als twee halve dagen bijklussen per week verenigbaar is met een voltijdse aanstelling en een voltijdse professorenwedde. Zo gaat dat aan onze universiteiten.

We vergelijken dan professor Michel die met zijn managementsvennootschap in 2011 250 000 euro bijverdient, 16 000 euro kosten aftrekt en dus 234 000 brutomarge boekt via zijn vennootschap. En professor Axel die net hetzelfde bedrag bijverdient, maar dat gewoon als honorarium mee aangeeft op zijn belastingen. En professor Koen, die als idealist bijklust bij de vzw “belastingen voor het volk”, (een spinn-off van geneeskunde voor het volk) en daar uitkeringstrekkers, werklozen en leefloners bijstaat met fiscaal advies. Maar daarvoor uiteraard wordt aangeworven door die vzw en met zijn nijver advieswerk 234 000 euro kost aan zijn werkgever.

Even rekenen.

Michel, Axel, en Koen betalen op hun proffenwedde van 90 000 euro elk 34856 belastingen (in Knokke, 0 % gemeentebelastingen) en 11 763 euro RSZ. Michel klust 250 000 euro bij via zijn vennootschap, na aftrek van 16000 kosten schrijft hij 234 000 brutomarge in zijn vennootschap. Boekt zoals in het ware leven 182 996 euro winst na afschrijvingen op auto, pc, meubilair, kantoor, en houdt 121 306 euro over als winst na belastingen, en betaalt zich dat uit als dividend na inhouding van 25 % belastingen. XXX Zo komt Michel uit op 134 361 euro netto, betaalde in totaal 126 871 euro belastingen, 11 763 aan RSZ en kon 67000 kosten recupereren.

Axel die dat gewoon bij zijn inkomsten voegde komt uit op 160 381 euro netto, betaalde 151 856 belastingen, 11763 aan RSZ en kon 16 000 euro kosten aftrekken.

En Koen die werd aangeworven door de vzw zag van diezelfde 250 000 eerst 60 607 patronale RSZ verdwijnen, dan nog eens 24 753 RSZ bijdrage van zijn kant, betaalt 116 809 euro belastingen , in totaal 97 854 aan de RSZ en houdt netto 125 334 over.

Professor Michel betaalt met zijn vennootschap duidelijk het minst belastingen, kan het meeste kosten aftrekken, en betaalt het minst aan de RSZ. Professor Koen betaalt 85 000 euro meer aan belastingen en RSZ, en kan het minst kosten aftrekken.

Volgens het comité is dit een ongelijke belastingsdruk voor hetzelfde inkomen, iets waar Michel Maus het naar eigen zeggen moeilijk mee heeft.

Rijst de vraag: heeft Michel Maus daarmee nog de credibiliteit om deel te nemen aan het debat over belastingshervorming ?

Advertisement

3 thoughts on “Michel Maus”

 1. Beste ….,

  Een gunstige wind liet mij weten dat ik ben opgenomen op de lijst der “rijken”. Uiteraard ben ik vereerd en heb ik mij kostelijk geamuseerd met uw tekst.

  Toch enkele kleine bedenkingen:

  – 1) Ik heb geen enkel probleem dat u verwijst naar mijn BVBA ( ik heb daar trouwens al zelf op gewezen in een interview op radio 1 ) maar toch graag een beetje intellectuele eerlijkheid bij het citeren van data. Cfr. Uw berekening: “Zo komt Michel uit op 134 361 euro netto, betaalde in totaal 126 871 euro belastingen, 11 763 aan RSZ en kon 67000 kosten recupereren.” Dat is zelfs met een vennootschap dus een globale persoonlijke belastingdruk van 49,23%…en als u weigert om rekening te houden met de beroepskosten 39,56%. Ik vind dat toch niet zo slecht, niet?

  – 2) Waarom ontbreekt u de moed om de discussie in het openbaar te voeren. Nu laat u uw blog los op de wereld via de alias “wevertje”. Waarvoor die schrik? Ik ben any time any place bereid om met u te debatteren over fiscaliteit, zelfs al gaat het over mijzelf. Nodig mij uit en ik kom af!

  – 3) Uit de lijst van namen op uw website en de inhoud van uw stuk over mij, lijkt dit een soort van aanval op iedereen die durft kritiek te geven in het ACW-dossier. Toch wat bedenkelijk.

  Beste groeten en wachtend op uw uitnodiging voor een debat,

  M. Maus

  • Beste,

   Blij dat u vereerd bent en zich kostelijk geamuseerd hebt. Wij ook .

   Het comité bekijkt niet elke dag eventuele reacties, pas na uw wat zurige reactie op twitter merkten we dat er onbeantwoorde post was. Het zijn drukke tijden voor fiscalisten niet waar.

   Wij dachten dat het verschil in belastingen naargelang de keuze voor de rechtsvorm u erg zwaar valt. Blijkbaar niet in alle gevallen. “Ondernemingen of personen kunnen profiteren van regimes die hen echt op het lijf geschreven zijn. Daar heb ik het moeilijk mee, want zo creëer je een ongelijke belastingsdruk. Dat leidt tot frustraties bij degenen die er niet kunnen van profiteren, wat op zijn beurt leidt tot een negatieve houding tegenover elke vorm van fiscaliteit.” (Michel Maus in Trends, 7 februari).

   De boodschap lijkt ons belangrijker dan de identiteit van de boodschapper. Zo vermijden we professionele schade door de medewerking aan dit privé-initiatief. We kunnen ook schriftelijk debatteren niet ? U mag alles ook op uw eigen website zetten, we zetten hier wel een linkje. At your service.

   Op de homepage leest u wie we graag met een bijdrage vereren en waarom.

   Eveneens de beste groeten

 2. De 25% op het dividend van 155.000 euro is toch pas NA de vennootschapsbelasting? Dus ja, dat is fiks belast…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s