Geert Noels

Geert Noels, 4,1 % belastingen met Econopolis

Geert Noels startte in juni 2009 met de bvba Econoshock beheer met een kapitaal van 18600 euro. De vennootschap wil zich bezig houden met managementactiviteiten, advies op het gebied van bedrijfsvoering, een bureau voor studie en adviesverlening inzake financiële, handels en bedrijfseconomische kwesties. Maar uiteraard ook hier het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend vermogen: aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerend goed. En eveneens alles en nog wat met het oog op het uitbouwen van een roerend patrimonium met aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons, leningen, en dat alles in binnen en buitenland. De statuten vindt u hier https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbaFBXN2xqSV9ONHc/edit?usp=sharing

Twee jaar later in de jaarrekening over 2011-2012 heeft de vennootschap een kapitaal verworven van 135 810 euro. Meubilair en rollend materieel voor 55 280 euro nemen daarin een opvallend belangrijke plaats. De brutomarge, het verschil tussen omzet en kosten beliep 217 038 euro wat een winst voor belastingen opleverde van 181 012 euro. Daarop werd 78 495 euro belastingen betaald, liefst 43 % . Blijkbaar maakte de fiscus andere berekeningen om de vennootschapsbelasting te heffen. Dat leverde een netto winst op van 102 517 euro. 40 000 euro werd uitgekeerd als vergoeding van het kapitaal, als dividend, de rest van de overgedragen winst van 103 484 euro blijft in de vennootschap.https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbR19GNWs3V0pBazQ/edit?usp=sharing

Daarnaast is Geert Noels ook nog bestuurder van Econopolis Wealth Management en van Econopolis Strategy. Econopolis houdt dan weer 99 % van de aandelen van Econopolis Wealth Management en 98 % van de aandelen van Econopolis Strategy, en 98 % van Econopolis Media. Econopolis heeft als bestuurder de NV Econoshock vertegenwoordigd door Geert Noels. Volgt u nog even ? In Econopolis zit een kapitaal van 1 832 135 euro, boekte met een brutomarge van 172886 euro een winst voor belastingen van 32 290 euro waarop 1378 euro belastingen werden geboekt, een tarief van 4,1 %. Hun meest recente jaarrekening vindt u hier: https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbekpGUVEwTUpuU0k/edit?usp=sharing

Econopolis Media heeft een brutomarge van 80 526 euro, maakte 8468 winst voor belastingen en diende 5606 belastingen op te hoesten. Een ongelooflijk hoog nominaal tarief van 66 %. Blijkbaar hanteerde de fiscus een andere berekening voor de belastbare basis. Hun meest recente jaarrekening vindt u hier:https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78Wba1ZHT2JqQWR0eFk/edit?usp=sharing Econopolis Strategy dan weer heeft een kapitaal van 514 406 euro, boekte een winst voor belastingen van 85979 euro en schreef 31 458 euro belastingen in zijn resultaatrekening, voor een nominaal tarief van 36,5 %. Ook hier vond de fiscus blijkbaar andere gronden voor een hogere aanslag. https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbdVh3SVZuQkVybzA/edit?usp=sharing
Econopolis Wealth Management met een kapitaal van 1 347 560 euro maakte een winst van 95850 euro en boekte 22610 euro aan belastingen, een ogenschijnlijk tarief van 23,5 %.https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbdVh3SVZuQkVybzA/edit?usp=sharing

We wensen Geert nog veel succes in het verder uitbouwen van een Econopolis kluwen: Econopolis Capital, Econopolis Merit, Econopolis Trade zijn nog beschikbaar als naam. We maken ons wel zorgen over de ogenschijnlijk wurgend hoge belastingstarieven.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s