Jo Libeer

Jo Libeer, een bezig man

Jo Libeer is ook in zijn vrije tijd, die hij allicht nooit mengt met VOKA-tijd, een bezig man. Ook hij houdt er als voorman van de hardwerkende Vlaamse ondernemers een eigen vennootschap op na, de NV Mediumpakt. Die vennootschap heeft als doel anderen adviezen te verlenen van financiële, technische, commerciele of administratieve aard. Omdat je dat niet in open lucht kan doen mikt de vennootschap ook op “het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren en beheren van een onroerend goed vermogen”
. En verder ook op het organiseren van muziek en theater-evenementen, workshops voor musici, audities, het opsporen van moeilijk vindbare partituren, etc. Dat vind je in de statuten zoals ze in juni 2008 bij Belgisch Staatsblad werden neergelegd https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbcnE1a3FVaEMySTQ/edit?usp=sharing

De vennootschap vergaarde een kapitaal van 947 195 euro, zo blijkt uit de jaarrekening van 2010-2011. Dat kapitaal zit minder in muziek en moeilijk vindbare partituren, maar eerder in gebouwen en terreinen , goed voor 880 054 euro. Blijkbaar werd er dit boekjaar nieuw onroerend goed verworven: de boekwaarde daarvan steeg met 220 513, de financiële schulden met 157 000 euro. Een eigen vermogen van 651 707 in de boeken is alvast een goede basis voor een forse notionele interestaftrek.

Omzetcijfers worden niet opgegeven maar over het boekjaar 2010-2011 werd een brutomarge van 153 548 euro gerealiseerd. Daarvan schoot slechts een winst voor belastingen over van 27085 euro waar 4941 euro belastingen op werd betaald: een tarief van 18 % . Samen met de overgedragen winst van vorige boekjaren staat er 384 301 over te dragen winst in de resultatenrekening. https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbNlBLTWFwNWtxMGs/edit?usp=sharing

Advertisement

1 thought on “Jo Libeer”

  1. Whaaaaahahahaha MOEILIJK VINDBARE PARTITUREN ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s