Alexander De Croo

Alexander De Croo

Alexander De Croo is sinds het vertrek van Vincent Van Quickenborne naar Kortijk vicepremier en minister voor pensioenen. Op zijn website http://www.alexanderdecroo.be/over-alexander/ schetst hij zelf zijn bio: “Van opleiding Handelsingenieur (Solvay Business School, Brussel) behaalde Alexander in 2004 een MBA aan de Kellog School of Management (University of Chicago, VS). Hij was actief als strategieconsultant bij The Boston Consulting Group, een wereldwijd adviesbureau op het vlak van bedrijfsstrategie. In 2006 richtte hij zijn eigen bedrijf op: Darts-ip, een adviesbureau op het vlak van intellectuele rechten. In 2009 zette hij de stap van de ondernemerswereld naar de politiek. Hij nam deel aan de Europese verkiezingen en in december 2009 kozen de leden van Open Vld hem tot hun nieuwe partijvoorzitter. In 2012 trad hij toe als vicepremier en minister van Pensioenen tot de federale regering.”

Een vreemde bescheidenheid.

Dat is toch wel erg bescheiden over die ondernemerswereld. En ook wat vreemd. In de lijst van mandaten die hij in 2010 opgeeft aan het Rekenhof meldt hij twee bvba’s: Crooteq , Black-B, naast de Liberty in Brakel. Als u doorscrolt naar blz 46 260 vindt u Alexander : https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbQlhzaDh1b0x0SlU/edit?usp=sharing In 2012 zijn die drie bvba’s verdwenen van zijn lijst (zie blz 47 293) https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbbkhhalBJYUhVZkk/edit?usp=sharing. Op de website van de Nationale Bank vinden we er echter nog twee meer terug: Darts Ip en Darts IP Case Law.

We reconstrueren voor u even wat meer precies, meer volledig en chronologisch hoe dat ondernemen groeide. Tot zijn 29ste is Alexander student, tussen 2002 en 2004 haalt hij een MBA in Chicago aan de Kellog School of Management. Wat niet belette dat hij intussen, na het afstuderen als handelsingenieur in 1998, sinds 1999 als projectleider werkte voor de Boston Consulting Group tot 2006. Dat kan ook, want zo’n MBA bij Kellog kan je ook als full time werkende halen met avondlessen of met een zaterdagprogramma. Hoe dan ook tot 2006 werkt Alexander bij de Boston Consulting Group, haalt intussen zijn MBA in Chicago als “werkstudent” en begint op 30 jarige leeftijd aan een eigen zakelijke carrière die hem in de politiek nog steeds het etiket van ondernemer oplevert.

Bouwen aan een spinnenweb.

Dat gaat zo. Op 24 augustus 2006 richt de dan 30 jarige Alexander De Croo de firma Crooteq op, een bvba met zetel in Brussel en een kapitaal van 18550 euro. De statuten en oprichtingsakte vindt u hier https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbR0h6RXptd1N4bU0/edit?usp=sharing . Alexander tekent voor 212 400 euro cash in op het kapitaal en krijgt daarvoor 100 aandelen. Het doel van de vennootschap is advies verlenen over het beheer van vennootschappen, managementsopdrachten, participaties nemen in andere vennootschappen en ondernemingen, advisering inzake ICT, etc. Dat is nummer één. De jaarrekening van 2011 die u hier vindt https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbNmxvMFNtdkxKYVU/edit?usp=sharing werd goedgekeurd in de algemene vergadering van juni 2012 en vermeldt Alexander De Croo nog steeds als enig bestuurder. Toch meldt Alexander dat niet meer als een van zijn bestuursmandaten in maart 2012, de lijst voor alle parlementairen die in het staatsblad verschijnt in augustus 2012 . Een Siegfriedje ?
Crooteq is in 2012 een mager beestje met een kapitaal van 16 115 euro, boekt 9474 euro winst en betaalt nul belastingen. Er was nog een overgedragen verlies van voorgaande jaren.

Op 1 december 2006, zes maand later, doet Alexander er nog een vennootschapje bij. Met drie andere personen richt hij de bvba Black-B op, op een ander adres in Brussel. Ook hier gaat het om een managementsvennootschap: advies aan vennootschappen, besturen van vennootschappen, participaties nemen in vennootschappen, het beheer van een patrimonium aan roerende en onroerende goederen. Alexander De Croo wordt meteen als zaakvoerder benoemd, naast drie andere zaakvoerders –oprichters. Samen benoemen ze Alexander De Croo als vaste vertegenwoordiger van Black-B in zijn functie als bestuurder van Darts Ip Case Law, een andere bvba in oprichting. Een andere zaakvoerder krijgt eenzelfde benoeming in nog een andere vennootschap: bij Darts Ip in oprichting. https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbVzVITFl2ZE83M28/edit?usp=sharing

Black-B heeft blijkens zijn jaarrekening van 2011 een kapitaal van 1 389 388, vooral bestaande uit geleend geld. De jaarrekening meldt een verlies van 19 592, ook hier raapt de fiscus niets op. https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbbllKcTNKaTc2TTA/edit?usp=sharing.

Op 6 december 2006 wordt de bvba Darts IP opgericht op hetzelfde adres als Black-b. De statuten en oprichtingsakte vindt u hier https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbRmFQUVljbl82OXM/edit?usp=sharing . Hier gaat het om advies inzake informatica aan particulieren en ondernemingen, verdeling van software, maar ook participatie in andere vennootschappen, investeringen in roerend en onroerend goed. De twee oprichters uit Lasne die het kapitaal van 18 600 in cash bijeenbrengen benoemen vervolgens de voornoemde bvba Black-B als zaakvoerder. Die bvba Black-b vaardigt vervolgens zaakvoerder de Walque af als haar vaste vertegenwoordiger in Darts IP.

Darts IP meldt in zijn jaarrekening van 2011 alweer een andere samenstelling van zijn groep bestuurders. Nog steeds meneer de Walque maar nu namens een andere bvba Arcam. En ook Alexander De Croo als vertegenwoordiger van de bvba Crooteq die nu ook een van de zaakvoerder is geworden. Darts IP heeft een kapitaal van 983 768 euro, maar ook 900 564 euro schulden. Ze boeken een winst voor belastingen van 77 170 euro waarop 6 202 euro belastingen wordt betaald .Dat is een nominaal tarief van 8,03 %. Het ondernemen van De Croo levert niet bepaald een vetpot op voor de fiscus. Er werkt 1 werknemer.

Ons verhaal wordt eentonig Saïdja, maar op 6 december 2006 wordt bij diezelfde notaris in Lasne door dezelfde twee personen nog een tweede BVBA opgericht, de BVBA Darts IP Case Law. De statuten zijn op een paar woorden na geheel identiek als die van Darts IP, en worden op hetzelfde adres als Darts IP gevestigd. De statuten en oprichtingsakte vindt u hier.https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbWWFpa0t5aUQtVjA/edit?usp=sharing Opnieuw wordt de bvba Black B als enige zaakvoerder aangewezen. En deze keer vaardigt de bvba Black B dan weer Alexander De Croo af als vaste vertegenwoordiger.

Blijkens zijn jongste jaarrekening https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbUzZ3dEtGQ2Rfd3M/edit?usp=sharing is tegenwoordig de heer Vanzuylen de vaste vertegenwoordiger van de bvba van Blackb in het beheer van de vennootschap. Er is een kapitaal van 298 282 euro, een vermindering van het kapitaal met ruim 500 000 euro. Ook in de resultaten was 2011 een boerenjaar: op 1 jaar tijd ging de schuld met 760 000 euro omlaag, er was een brutomarge van 381 905 euro, een winst voor belastingen van 198 363 en een belasting van 6 432 euro. Dat is aan een nominaal tarief van 3,2 %. Het verzet van Alexander De Croo tegen het idee van een minimumbelasting tijdens de jongste begrotingscontrole krijgt een ander perspectief.

En dan is er nog de bvba Liberty in Brakel die op 1” juni 2008 het licht zag door de omvorming van de cooperatieve vennootschap Liberty Brakel in een bvba Liberty Brakel.https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbWlEyUGpTX1J1QmM/edit?usp=sharing Die wordt gevestigd huize De Croo in Brakel en heeft tot doel in te staan voor roerende en onroerende leasing, en het verlenen van de concessie voor de exploitatie van café en zaaluitbating en handelsbenaming van de Liberty-Brakel. En daarnaast ook de klassiekers van een managementsvennootschap: nemen van particpaties, managementsadvies, beheer van onroerend goed, uitbouwen van een roerend en onroerend patrimonium. Als zaakvoerders worden benoemd: Alexander De Croo, pa Herman De Croo, en ma Françoise Desguin. En dat voor onbepaalde duur.

Ook inzake jaarrekeningen en belastingen wordt ons verhaal eentonig Saïdja. In 2011 had de bvba Liberty een kapitaal van 270 416 euro, die vooral in het gebouw zit. De bvba boekte een verlies van 17980 euro, schreef 51 (eenenvijftig) euro belastingen in de boeken en zag het overgedragen verlies aangroeien tot 67 622 euro. Een zekere “vervlieging van de middelen“ zoals Herman De Croo dat ooit bij de VLD financies vaststelde.https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbM1FLRU9jdi1aTms/edit?usp=sharing

Ons verhaal blijft eentonig Saidja, maar in 1998 was er ook nog de bvba Kos Consult International waarin in november 1998 Alexander De Croo, 23 jarige student , benoemd werd als bestuurder. Dat vindt u hier https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78Wbb1lXb0JWN2VEZmM/edit?usp=sharing. Deze vennootschap werd in 2008 ontbonden door vereffenaar Marcel De Croo en had toen een positief netto-actief van 1 097 781 euro. Bij liquidatie van vennootschappen wordt een tarief betaald van 10 % roerende voorheffing.

Alexander is bescheiden: op zijn website meldt hij enkel zijn ondernemerstalent voor Darts IP, maar hij heeft ook nog bvba Crooteq, bvba Black B, bvba Darts IP Case Law, en bvba Kos Consult. Ook inzake belastingen huldigt Alexander enige bescheidenheid: er wordt niets of heel weinig betaald.

Advertisement

1 thought on “Alexander De Croo”

  1. wel effen goochelen geweest voor Al….
    en zo iets wordt geclasseerd als “niet vervolgd”
    politiekers toch ook hé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s