Marc De Vos

Marc De Vos en Itinera

Marc De Vos, professor in sociaal recht aan de Universiteit van Gent en VUB, en is tevens algemeen directeur van het Itinera-instituut. Zijn biografie en cv vindt u op de website van Itinera http://www.itinerainstitute.org/upl/1/nl/doc/Microsoft%20Word%20-%20CV%20nl.pdf

Itinera is dat instituut dat zeer efficiënt de Belgische media bestrijkt . Waar Ivan Van de Cloot chief economist is, diens jaarrekening vindt u elders op deze blog. Itinera telde in 2010 202 eigen publicaties , verzorgde 133 lezingen en presentaties, en kon uitpakken met 436 opiniebijdragen in/of interviews met gedrukte media, 164 opiniebijdragen in/of interviews met online media, 95 televisie-interviews en 78 radio-interviews. Een prestatie om u tegen te zeggen.

Itinera houdt net als deze blog geheim hoe het gefinancierd wordt. Bij ons gaat dat om een 30tal euro, bij Itinera om 598 850 euro voor het verlenen van betaalde diensten. Gesponsord onder meer door Uplace en Club Brugge Bart Verhaeghe vanuit zijn Zwitserse residentie. Google maar even en u zal vinden, bij Apache of DWM bijvoorbeeld.

Marc De Vos tegen fraude en rijkentaksen

Itinera en Marc De Vos houden het bij oerdegelijke liberale recepten, en veroveren zich zo een bijzondere plaats in de doelgroep van deze website. Laten we de professor zelf aan het woord met een bloemlezing uit zijn eigen citaten op internet :

Er moet bespaard worden: bloed, zweet en tranen: “Bloed, zijnde de offers die noodzakelijk zijn (…). Zweet, zijnde de organisatie om de financiering van de sociale zekerheid te herijken (met één r – FR).””Tranen, zijnde de hervorming van de arbeidsmarkt, fiscaliteit en economie voor meer dynamiek”. “We gaan de komende jaren moeten verarmen, opdat we daarna opnieuw zouden kunnen verrijken.”

En anders dan de Fransen met hun rijkentaks die godbetert Davignon hier ook al wou, moet men het niet bij de rijken gaan zoeken: “Kijk, dat is nu eens hoe we de crisis uitgerekend niet moeten aanpakken. Laat mij beginnen met die nobele miljardairs. Als die zeer weinig belastingen betalen dan is dat omdat zij en hun bedrijven gebruik maken van omwegen en achterpoortjes in de belastingwetgeving, die de gewone sterveling niet heeft. Ze mogen dat doen – uiteraard – maar niemand verplicht het hen. Ze kunnen perfect meer bijdragen door minder te manipuleren. Hun oproep voor een tijdelijke crisisbijdrage is een schaamlapje dat de grote onderliggende realiteit van belastingontwijking onbedekt laat.

Of nog : “Laten we wel wezen: weinigen onder ons betalen belastingen als we ze legaal kunnen vermijden.” “ Nu wordt veel tijd, energie en geld artificieel besteed aan ontwijkingsconstructies. Die constructies baden ook allemaal een stuk in rechtsonzekerheid, wat fraudebestrijding bemoeilijkt en het investeringsklimaat verziekt. Allemaal verlies dat we kunnen missen als kiespijn “ .“Fiscale controle levert de belastingbetaler over aan de wispelturige agenda van de controleur.”

Als De Vos de passie preekt.

En ja hoor, Marc De Vos, spreekt uit eigen deskundigheid. Naast professor aan de universiteit van Gent en aan de VUB, maakt hij zich maatschappelijk verdienstelijk met een eigen bvba. Op 31 december 2008 wijzigde die bvba Marc de Vos zijn naam in het wat meer discrete bvba Ducens. De statuten van Ducens vindt u hier https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbdDU2eFRIMzJiNGs/edit?usp=sharing

De statuten geven de stilaan klassieke opsomming: het verlenen van consultancy, lezingen, presentaties, advies, opleiding, expertise,voordrachten, cursussen, publiceren van artikels en boeken, …En noblesse oblige, ook weer het beheer van onroerend goed, bouwen, verhuren, kopen, verkopen, … En op dezelfde vergadering, oudejaarsdag 2008, neemt Marc De Vos, Groeningenlei 110 te Kontich ontslag als statutair zaakvoerder. En benoemt zijn vrouwelijke huisgenoot op hetzelfde adres als nieuwe zaakvoerder.

De jaarrekening van 2011 vindt u hier : https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbMUVyeGc1YXhDLWc/edit?usp=sharing . De BVBA beschikt over een kapitaal van 379 356 euro, voornamelijk in liquide middelen, en de vrucht van overgedragen winsten uit het verleden. In 2011 werd een omzet geboekt van 198 951 euro, niet kwaad als je dat met lezingen en artikels bij elkaar hakt. Dat was goed voor een winst voor belastingen van 109 202 euro. Daarop werd 23 919 euro betaald, een tarief van 21,9 % op de behaalde winst.

We tellen het voor de aardigheid even uit: in de personenbelasting wordt zo een bedrag aan inkomsten aan gemiddeld 45,95 % belast, of goed voor 50 188 euro. Tenminste als dat je enige inkomsten zijn. We hopen oprecht dat Marc De Vos ook nog wat betaald wordt bovenop deze habbekratsen voor zijn opdrachten bij de U Gent en de VUB. En wie weet, bij Itinera.

Zoals hij hetzelf neerpende: “Kortom: wanneer belastingen niet correct worden geïnd en afgedwongen, dan wordt belastingontduiking ervaren als een legitiem verweer.”

Advertisement

1 thought on “Marc De Vos”

  1. Prachtig 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s