Siegfried Bracke

BREAKING NEWS 1 : Siegfried publiceerde plots zijn jaarrekeningen

Wonderen zijn de wereld niet uit. Was het een paasbiecht die het hem deed ? Of de 80 000 page views van deze gloednieuwe website? Met als een van de toppers deze Siegfried Bracke pagina ? Het gestalk op Facebook en Twitter ? Een goed gesprek met Bart of Jan Jambon ? Voelde Siegfried zich bedreigd zoals Geert Noels ? Hoe dan ook: op 29 maart 2013 legde de BVBA Archimedes dan toch zijn jaarrekening van mei 2011 tot april 2012 neer bij de Nationale Bank. Die dat op zijn website publiceerde. Net geen 10 maand te laat, Siegfried betaalde dus het boetetarief, dat wel. U vindt dat hier: https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbNm9sd2ctZEVyM3c/edit?usp=sharing .

Ach, niet zo heel bijzonder hoor, we zijn hier intussen meer gewend. Een kapitaal van 162 128 euro, vooral in liquide middelen. In het boekjaar over 2011 een brutomarge, omzet na aftrek van kosten, van 34 053 euro. 32 728 winst geboekt, nominaal 37 % belastingen, blijkbaar hanteerde de fiscus wat gecorrigeerde cijfers om toe te slaan. En een potje van 114 380 winst. Waaruit vorig boekjaar aan het kapitaal, Siegfried en echtgenote, 58 823 euro werd uitgekeerd. Belast aan 25 %, dat wel. Minder dan u en ik betalen op ons loon, maar enfin. We zijn hier meer gewend, enfin we bedoelen nog minder. En zijn blij dat er helemaal geen sprake meer is van een overtreding van de vennootschapswetgeving. Niks strafbaars meer. Niemand die daarover nog grote woorden in de mond moet nemen. Het fatsoen hersteld. Terug law and order. Zo lijkt het.

BREAKING NEWS 2 Oeps ? Nog wat meer vergeten Siegfried ?

Parlementairen moeten hun mandaten bekend maken. Siegfried Bracke legde op 6 juli 2010 de eed af als volksvertegenwoordiger. Naast veel lusten leverde dat nieuwe mandaat hem ook wat lasten op. Zoals de verplichting door de bijzondere wet van 1995 om aan het Rekenhof een lijst over te maken van al zijn mandaten, ambten en beroepen en ook nog eens een opgave te doen van zijn vermogen. Het laatste in een gesloten envelop die alleen bij gerechtelijke problemen open gaat. Die eerste lijst die wordt bekend gemaakt in het staatsblad, elk jaar voor 15 augustus, in het staatsblad. Siegfried moest dat al drie keer doen, in augustus 2013 verschijnt die lijst zoals hij die voor 1 april 2013 moest opgeven.

Het Rekenhof helpt de parlementairen met een handleiding zodat ze zich niet vergissen:https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbdHJwTjZiT3JlbUE/edit?usp=sharing “U moet alle mandaten aangeven, zowel bezoldigde als onbezoldigde, en zowel mandaten in de overheidssector als mandaten voor rekening van enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, feitelijke instelling of vereniging die in België of in het buitenland gevestigd is. U moet ook uw ambten en beroepen (advocaat, ambtenaar, leraar, enz.) aangeven. “

Jan Jambon die weet hoe het moet: die geeft ook de NV Jambon op. Rudi De Leeuw als regent van de Nationale Bank ook, die gaf Immo DL op, je weet wel, die vennootschap met die notionele interesten. Theo Francken kent dat ook. Die meldt dat ook ijverig ook nog eens op zijn blog http://theotuurt.wordpress.com/2010/03/20/mijn-postjes/, en meldt dat hij een mandaat heeft als vennoot bij S.A. Sapophile, de vennootschap met zijn oom als bestuurder. Weliswaar een vennootschap die zijn rekeningen enkel in het Frans neerlegt, zware verliezen boekt, tja . https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbWHRYRHhyT2pvU0E/edit?usp=sharing . Theo kent die wetgeving heel goed, net als wij dat hier doen publiceerde hij de mandatenlijstjes van zijn politieke tegenstanders in Lubbeek op zijn blog.http://theotuurt.wordpress.com/page/8/ . Openheid en zucht naar transparantie, Theo is een man naar ons hart.

Zuhal Demir, advokate en NVA specialist arbeidsrecht, deed dat fout. Ze kwam op het lijstje terecht van de zondaars die ook na aanmaning niks opgaven. Nochthans heeft ook Zuhal haar BVBA, opgericht enkele maanden voor de verkiezingen. Voor haar advokatenpraktijk, maar ook om onroerend goed te verwerven en te beheren, ook los van haar advokatenpraktijk https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbUXVGcXN1RTFYbXM/edit?usp=sharing. Ach, net als Siegfried legde ze evenmin rekeningen neer bij de Nationale Bank. Een foutje tegen de wet. En ook met de opgave van haar mandaten liep het mis. Naar eigen zeggen stopte ze die lijst van mandaten in de omslag met de opgave van haar vermogen. Tja, dat zullen we niet weten want die envelop mag alleen door een onderzoeksrechter worden opengedaan.

Maar Siegfried toch. De eerste keer gaf hij enkel zijn mandaat op als volksvertegenwoordiger. Oeps, de bvba Archimedes vergeten. De tweede keer gaf hij wat meer op, wat NVA mandaten en verwante vzw’s. Kijk maar hier, scroll naar blz 47173 : https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbbkhhalBJYUhVZkk/edit?usp=sharing En dat betaald mandaat in de adviesraad van Telenet, dat wel. Maar oeps, terug zijn bvba Archimedes vergeten. Terwijl hij zich nochtans net dat jaar 58 823 euro liet uitkeren. Door zijn bvba Archimedes.

Vervelend zo een foutje. In de wet die parlementairen verplicht hun mandaten op te geven staat dat zo een verklaring “op erewoord juist en oprecht verklaard, en vermeldt voor elk mandaat, elk ambt of elk beroep of ze al dan niet bezoldigd zijn ” En overtredingen worden bestraft met de straffen van art 194 van het strafwetboek. Even gaan kijken, dat is als “misdrijf tegen het openbaar gezag”. Met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. Tjonge toch.

SIEGFRIED THEOFIEL HORTEN BRACKE (the original)

Siegfried Bracke, op zijn adres in de Pater Van Henxthovenstraat 7 te 2400 Mol wordt samen met mevrouw Marina Nuyts vermeld als oprichter van de BVBA Archimedes. De statuten vindt u hier: https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78Wbd0FEdllFTjh5Mkk/edit?usp=sharing

Dat gebeurde al in januari 1996. Aan het staatsblad wordt af en toe een verhuis gemeld, van de Broquevillestraat in Mol naar de Corbiestraat in Mol en naar de Pater Henxthovenstraat nummer 7, en later nog eens naar nummer Pater Van Henxthovenstraat 9 in Mol. Tja, door die kwelduivel van een Koen Meulenaere, en die onderbroekencontrole in Gent , kent heel Vlaanderen inmiddels dat adres. http://www.knack.be/opinie/blogs/meulenaere/siegfried-bracke-2/opinie-1194884556847.htm
De BVBA Archimedes wijzigt in 2006 zijn statuten, enerzijds dienstprestaties aan artsen, tandartsen, paramedici en veeartsen, anderzijds “het leveren van geschreven bijdragen voor kranten, tijdschriften en boeken of op het internet; het geven van lezingen en voordrachten, het modereren van debatten en panelgesprekken, het leveren van logistieke en andere diensten bij het organiseren van events, seminaries, persvoorstellingen , debatten, congressen en colloquia. En uiteraard ook nog wat verrichtingen in onroerend goed welke van aard zijn haar doelstellingen te vergemakkelijken. Ja, je kan die debatten nu eenmaal moeilijk in open lucht doen, de zomers zijn al zo kort.

Alles keurig in orde. Met identificatienummer BE 0457 013 322. Zo lijkt het.

En toch maken we ons zorgen.

We checkten het driedubbel. De betrokken onderneming legt geen jaarrekeningen neer bij de Nationale Bank. “Geen enkele jaarrekening opgenomen in deze catalogus” meldt de website van de Nationale Bank. Kan toch niet. BVBA’s moeten verplicht hun jaarrekening neerleggen . En toch: u kan het zelf checken op de website van de NBB met bovenstaand nummer.

De vennootschapswetgeving is nochtans heel duidelijk: art 98 en 100 verplichten dit soort vennootschappen om hun jaarrekeningen bij de NBB openbaar te maken. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999050769&table_name=wet . En veel erger nog, er zwaait wat voor wie dat niet doet : Artikel 126 van het vennootschapswetboek voorziet in boetes en zelfs in gevangenisstraffen van een maand tot een jaar voor wie met bedrieglijk opzet zijn jaarrekeningen niet neerlegt.
We kunnen ons niet voorstellen dat Siegfried hier een fout maakt.

Een verkozene des volks die zich niet aan de wetten van het Belgische volk houdt, neen, dat kan niet. Hij legde onlangs nog de eed af dat hij zich zou houden aan de wetten van het Belgische volk. Dus. Bovendien is de man in de NVA goed omringd met specialisten in het vennootschapsrecht. Kan hij het niet even vragen aan Jan Jambon, die publiceert dat toch ook niet ook voor zijn plezier ? Of aan Peter De Decker, de nieuwe grote specialist. Of aan een van die vijf-volgens Jambon zes – fiscalisten van de NVA die Alex Haelterman tegenspreken, maar die liever anoniem willen blijven. Of aan Sarah Smeyers https://docs.google.com/file/d/0BxK5b-ZV78WbVTUtVUpHOGdrcUk/edit?usp=sharing, dat Aalsters NVA parlementslid dat onlangs nog op een adres in Knokke een bvba begon die zich op dat soort van administratieve en juridische dienstverlening toelegt.

Wij hoeden ons ervoor om grote woorden in de mond te nemen over overtredingen van de vennootschapswetgeving. Misschien maakt een ambtenaar bij de NBB een vergissing ? Houdt iemand dat moedwillig achter om Siegfried in opspraak te brengen ? Een hardnekkige fout in het nummer ? En merkte niemand dat ooit op bij het openbaar ministerie in Turnhout ? Dat openbaar ministerie in Antwerpen heeft wel andere dingen aan zijn hoofd.

Specialisten zeggen ons dat het wel meer gebeurt dat BVBA’s hun rekening niet neerleggen. Ze riskeren dan een boete van de Nationale Bank. Of een vervolging door het openbaar ministerie. Dat vind je goed uitgelegd op het internet http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels/20100502-jaarrekening-comptesannuels.xml?lang=nl .

En eerder stoorde ook de SP-a specialist Dirk Van der Maelen zich al aan dat zoveel vennootschappen geen rekeningen neerleggen http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=O33BJV1P

Tjonge toch.

Art. 126. § 1. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank :
1° de bestuurders of zaakvoerders die artikel 92, § 1, tweede lid, overtreden;
2° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers van vennootschappen die wetens één van de bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van de artikelen 92, § 1, eerste lid, 122 en 123 overtreden;
3° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs en lasthebbers van vennootschappen die (wetens de artikelen 108 tot 119 en 121) en de in uitvoering daarvan genomen besluiten overtreden.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, worden zij gestraft met gevangenisstraf van één maand tot een jaar en met geldboete van vijftig tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld.
De zaakvoerders, directeurs of lasthebbers van vennootschappen worden wegens de overtreding van artikel 92, § 1, eerste lid, alleen dan met de in het eerste lid gestelde straffen gestraft, wanneer de vennootschap is failliet verklaard.
§ 2. De vennootschappen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboetes waartoe hun bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers krachtens § 1 veroordeeld zijn.

Advertisement

5 thoughts on “Siegfried Bracke”

 1. De kracht van de verandering! Lap de Belgische wetten aan je laars. Allé, jullie niet, werkende klasse, steuntrekkers en ander schorremorrie.

 2. Kunnen we dit ergens aangeven? Melden aan de pers? Heb dhr. Bracke altijd al een pathologische leugenaar geweten.

  • Volgend stappenplan kan je helpen:

   1) roep eerst fraude, schriftvervalsing!
   2) stap met een camera naar de BBI
   3) benadruk je geloof in het gerecht
   4) zwak je argumenten af en verklaar dat het op zijn minst onethisch is.
   5) wees verontwaardigd dat dhr. Bracke je een proces aandoet.
   6) Voel je gesterkt in de aanklacht. Geef de pers mee dat er toch iets mis moet zijn als hij je aanvalt.
   7) indien onderzoek uitwijst dat het een vergissing is, verklaar dat de rechtbank bevolkt is door leden van de loge, van zijn partij of dat het gerecht bevooroordeeld is.
   8) vergeet niet te melden dat iedereen toch sowieso tegen jou is!

 3. Hoe breng je zo iets naar het grote publiek?
  Wie vertaalt dit in een populistisch jasje en komt er mee op de TV?
  Wie kan met deze feiten eens echt iets uitrichten?
  Immers: Mr Bracke is bijna even heilig als andere NVA-ers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s